ผลิต-จำหน่ายเครื่องออกำลังกายกลางแจ้ง เครื่องเล่นสนาม

Tuesday, May 27, 2014

งานเตรียมพื้นที่เพื่อวางเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

สวนสาธารณะหรือสนามเด็กเล่นโดยทั่วไปมักจะสร้างเป็นสนามหญ้าบ้าง หรือเทพื้นซีเมนต์ไว้บ้างสำหรับทำเป็นสนามฟุตซอลขนาดเล็ก หรือบางที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามหมู่บ้านจัดสรรมักจะจะเทพื้นไว้สำหรับเป็นพื้นที่ให้วิ่งรอบๆสนามก็มี สำหรับ การตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแล้ว เราควรจะเทพื้นซีเมนต์ไว้สำหรับติดตั้งพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และเพื่อให้ป้องกันน้ำท่วมขังทำให้อุปกรณ์ชำรุดเสื่อมสภาพได้เร็ว  โดยทางหมู่บ้าน หรือทาง อบต เทศบาล ผู้รับผิดชอบดูแล สวนสุขภาพนั้น ควรจัดเตรียมทำเลที่ตั้งสำหรับไว้สำหรับติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีการการเตรียมทำฐานซีเมนต์สำหรับติดตั้งมีดังต่อไปนี้


1. ทำการปรับสภาพที่สนามให้เรียบตัดหญ้าออกให้สวยงาม
2. บางพื้นที่ทางผู้ใช้ต้องการให้แท่นสำหรับติดตั้งมีความสูงเสมอกับกับพื้นดิน(แนะนำให้สูงกว่าผิวดินเล็กเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง)ให้ขุดดินลึกลงไป 10เซ็นติเมตร ขนาด 150x150x10 cm
3. กรณีที่ต้องการเทพื้นวางเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งให้สูงจากพื้นดินโดยไม่ต้องขุด ก็ใช้ขนาดกว้าง ยาว สูง ขนาด 150x150x10 cm
4.  ใส่แผ่นตะแกรงเหล็ก ไวร์เมช สำหรับเพพื้นสนามหญ้า ขนาดลวด 4 มิล หรือไม่ก็ตามความเหมาะสมกับงบประมาณของลูกค้า

5.  บางที่อาจใช้ไม้ไผ่สาน แทนตะแกรง ไวร์เมชแทนก็ได้ ตามงบประมาณ และตีไม้แบบ ให้ได้ระยะ
6.  ผสมปูนซีเมนต์กับหินทราย ตามมาตรฐานงานเทพื้น แล้วเทลงในแบบโดยเกลี่ยให้ได้ระดับตามที่กำหนดไว้

7.   เมื่อพื้นปูนแห้งดีแล้ว ให้ทำการปัดขอบปูนเพื่อลดความคม และขัดพื้นผิวเพื่อให้ไม่ขรุขระเกินไปและเมื่อฐานซีเมนต์แห้งแล้ว ก็พร้อมที่จะติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแล้ว งานจัดวางตัวอุปกรณ์ต้องจัดระยะให้ได้อยู่กลางของพื้นพอดีและเล็งช่องว่างระหว่างแถว ให้ดุลเพื่อให้ดูเป็นระเบียบและเรียบร้อย ในการติดตั้งการเจาะพื้นซีเมนต์ ควรเจาะให้ได้ระยะฝังของพุกเหล็ก ให้พอเหมาะ เพื่อที่จะขันน๊อตยึดได้แน่นที่สุด ไม่ลึกจนทะลุปูน หรือตื้นจนเกินพอดี เมื่อเจาะยึดพุกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ควรจะตัดหัวน๊อตพร้อมกับลบคมเพื่อป้องกันอันตราย นี่คือกระบวนการการเตรียมสถานที่เพื่อการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง