ผลิต-จำหน่ายเครื่องออกำลังกายกลางแจ้ง เครื่องเล่นสนาม

Thursday, July 17, 2014

ป้องกันอันตรายจากเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น


               เคยมีหลายคนจัดสนามเด็กเล่นแล้ว จัดไปแล้วไม่ได้สัดส่วน หรือจัดไปแล้วเกิดปัญหาด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมวันนี้การนำเสนอการจัดสถานที่หรือการวางแบบในการจัดสนามเด็กเล่น ให้ได้ความเหมาะสมที่สุดอย่างง่ายขึ้นด้วยหลักการต่างๆ ที่จะนำไปให้ท่านสามารถช่วยเรื่องการเครื่องเล่นกลางแจ้ง ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นโดยมากที่เห็นกันอยู่ สนามเด็กเล่น มักจะอยู่กลางแจ้งเป็นส่วนใหญ่ที่จะคอยให้เด็กๆ ได้เล่นกันด้วย เพื่อให้เด็กๆ มีพัฒนาการตอบสนองกับเครื่องเล่นที่หลากหลายแบบ เทคนิคที่เราจะต้องวางเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นควรจำคำนึงถึงสิ่งหลักความปลอดภัย ดังนี้
-             อุบัติเหตุทั่วๆ ไปในสนามเด็กเล่น
-             การบาดเจ็บที่ตกจากเครื่องเล่นกลางแจ้ง
-             อุบัติเหตุที่รุนแรง ที่ส่งผลให้กระดูกร้าวหรือแตกหัก
-             อันตรายถึงขั้นชีวิต จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของเสื้อผ้า หรือแม้แต่เชือกรองเท้าที่สาเหตุใหญ่ๆ มาจากความประมาท ที่เสื้อผ้าหรือเชือกรองเท้าเข้าไปพันกับเครื่องเล่นได้
        หากการจัดด้วยการจัดเครื่องเล่นกลางแจ้งที่จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ยังไม่พอควรจะให้ครูหรือผู้ปกครองคอยตรวจตาช่วยกันดูด้วย เพื่อให้เด็กๆ ลูกๆ ของเราไม่ได้รับอันตรายที่เกิดจากการเล่นที่เครื่องเล่นสนาม และได้เล่นสนามเด็กเล่นที่สนุกสนานมีความสุขที่จะได้พบเพื่อนใหม่ๆ หรือเพื่อนๆ มาเล่นกัน
·       ควรจะให้ครูดูสนามเด็กเล่นก่อนให้เด็กๆ เล่นว่าการจัดเครื่องเล่นสนามนั้นมีสิ่งของที่เป็นอันตรายหรือไม่ เพื่อลดการบาดเจ็บลงได้
·       ควรแบ่งเวลาให้เด็กๆ ลงไปเล่นในสนามเพื่อจะได้มีเวลาดูในสนามว่ามีอันตรายก่อนหรือไม่ เพราะหากปล่อยให้เล่นตลอดก็อาจจะไม่รู้ได้ว่าเด็กนั้นเล่นอะไรไปหรือได้รับอันตรายหรือไม่
·       สำหรับช่วงพักกลางวัน ครูหรือผู้ปกครองก่อนให้เด็กเล่นในเครื่องเล่นสนามควรจะดูเสียก่อนว่า ในสนามเด็กเล่นมีความร้อนสูงเกินไปหรือไม่ เพื่อจะได้ให้เล่นอย่างอื่นๆ แทนกัน
·       ให้เล่นเครื่องเล่นสนามที่เหมาะสมกับวัยของเด็กๆ เพื่อไม่ให้เกิดการเล่นที่ยากหรืออันตรายเพิ่มขึ้น
·       สนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่นสูงกว่า 20 นิ้วขึ้นไปควรให้เด็ก 2-5 ขวบ และอาจจะใช้ราวที่ยึดเกาะให้มากขึ้น เพื่อความปลอดภัยในการเล่น

·       เพื่อให้การพัฒนาของเด็กได้ผลที่ดี ควรจำเป็นจะต้องค่อยๆ เพิ่มของเล่นในสนามเด็กเล่นอยู่ใหม่ๆ ที่ทำให้เด็กจะต้องมาศึกษาเรียนรู้ถึงวิธีการเล่นและการใช้งานว่าควรจะเล่นอย่างไรได้บ้าง

ประโยชน์ที่สำคัญของเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น


               ยุดไหนๆ เด็กๆ ก็ไม่พ้นเรื่องเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นในโรงเรียนกันอย่างแน่นอน ซึ่งสนามเด็กเล่น เด็กๆ มักจะนัดเพื่อนๆ มาเล่นด้วยกันในโรงเรียน แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น เครื่องเล่นต่างๆ จะมีการเสริมและคอยกระตุ้นเรื่องพัฒนาการที่สำคัญต่างๆ ของร่างกายไปในตัว และยังจะมีการให้สภาพด้านร่างกายและจิตใจที่สดใส ด้วยการเล่นเครื่องเล่น และเป็นการฝึกเข้ากับกลุ่มเพื่อนๆ ต่างๆ กันเพื่อให้เล่นด้วยกันและกันได้ ประโยชน์หลักๆ ที่สำคัญที่เราจะเห็นได้โดยตรงสำหรับสนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่นมากมาย
·        ช่วยฝึกให้มีร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น
·        ฝึกทักษะการเรียนรู้กับเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น
·        ฝึกการรู้จักอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ และรู้จักการแบ่งปันการมีน้ำใจกันและกัน
·        ได้ฝึกเรื่องการมีระเบียบวินัย
·        ฝึกความคิดในการเล่นเครื่องเล่นว่าอันไหนควรเล่นอย่างไร
ประโยชน์ในการที่เด็กๆ ได้มีสนามเด็กเล่นนั้นเป็นสิ่งที่เด็กๆ จะชอบมากเราจึงควรเสริมด้วยสิ่งต่างๆ ที่เด็กๆ จะต้องมีการเรียนรู้หรือได้ใช้พัฒนาการต่างๆ ในแต่ละวัยให้มีการคิดการอ่านการแยกแยะได้อย่างเหมาะสม ด้วยพัฒนาการที่เสริมวัยทำให้เครื่องเล่นมีประโยชน์ที่ทำให้เด็กๆ อยากมาโรงเรียนกัน เพราะว่าได้เล่นสนามเด็กเล่นกับเพื่อนๆ สนามเด็กเล่นจึงมักจะออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่และรวมไปถึงตัวของเครื่องเล่นสนามด้วย เพื่อให้เด็กที่มาเล่นแล้วเกิดจินตนาการที่ดี ประโยชน์ของสนามเด็กเล่นเป็นสนามที่ไว้ฝึกต่างๆมากมาย เพื่อให้มีความสนุกสนานกัน แต่การเล่นสนามเด็กเล่นแล้วเด็กๆ ควรจะมีการเข้าใจถึงกติกาในการเล่นสนามเด็กเล่นด้วย
            กติกาการใช้สนามเด็กเล่น
·       จะต้องมีการเล่นเครื่องเล่นให้ถูกวิธี ตามชนิดของเครื่องเล่นแต่ละแบบ
·       ใช้การเล่นด้วยการขึ้น-ลง ตามทางที่กำหนด
·       เครื่องเล่นสไลเดอร์ต้องนั่งลื่นลงเท่านั้นห้ามยื่นลงมาเพราะจะทำให้เกิดอันตรายที่ร้ายแรงได้
·       รักษาความสะอาดของพื้นที่และเครื่องเล่นห้ามทิ้งขยะที่นำมารับประทาน
·       หากมีการเล่นผิดกติกา หรือไม่เคารพกฏจะมีการลงโทษเพื่อให้มีการเคารพกฏกัน

               แต่สิ่งสำคัญเราควรจะมีการเขียนป้ายกำหนดขอบเขตในสนามเด็กเล่นที่มีการเข้าใจได้ง่ายหรืออาจจะใช้เป็นรูปหรือแม้แต่สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเข้าใจต่อเด็กๆ ได้มากขึ้น เพื่อจะได้เข้าใจถึงกติกาการเล่นและสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบต่อสนามเด็กเล่น

Monday, July 14, 2014

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งกับการดูแลที่ให้มีสภาพที่ดี

หลายคนมักจะถามคนขายหรือผู้รู้ว่า เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หากซื้อไปแล้วดูแลยากมั้ย ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยเพราะเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จะดีกว่าพวกที่ใช้ไฟฟ้าต่างๆ แน่นอนที่จะต้องมีการเช็คทุก ๆ เท่าไรก็ว่ากันไปและจะมีค่าดูแลต่างๆ เพิ่มขึ้นด้วย แต่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพียงแค่มีน้ำมันหล่อลื่น หรือจาระบีในการมาใช้ในส่วนที่เป็นเฟือง ในการช่วยให้มีกลไกมีการทำงานลื่นๆ และยังจะช่วยให้ถนอมตัวเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งให้มีอายุที่ยาวนานมากขึ้น และยังจะช่วยไม่ให้เกิดที่เป็นสนิมของเหล็กได้  เช่น   เครื่องบริหารข้อเข่าอยู่กับที่   
เครื่องนี้เพียงใช้น้ำมันหล่อลื่น No.40  ในการหยอดใส่ส่วนที่เป็นเฟืองกลไกของเครื่องบริหารที่ เครื่องนี้จะมีลักษณะการใช้งานที่เป็นแบบจักรยาน สามารถเพิ่มระดับในการปั่นจักรยานให้หนักเบาได้ตามต้องการ  เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งส่วนใหญ่จะเป็นการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ นำมาดัดมาง้อเพื่อให้เกิดรูปแบบลักษณะการบริหารที่ถูกต้องจำเป็นจะต้องมีการดูแล ตัวเครื่องให้เป็นอย่างดี เพราะโครงสร้างเป็นเหล็ก อาจจะนำเอาพวกสีกันสนิมมาเคลือบเพื่อป้องกันการเกิดสนิมในระยะต่อๆ ไป โดยผู้ใช้งานที่ได้ใช้งานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งส่วนใหญ่อาจจะไม่ทันได้ระวังเรื่องสภาพของเครื่องก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การเจ็บตัวได้ ซึ่งแต่ละคนย่อมใช้งานที่หนักเบาตามกำลังไม่เท่ากัน ดังนั้นการจะเล่นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งควรจะมีการเช็คดูว่าเครื่องนี้พร้อมใช้งานหรือไม่ เพื่อให้การใช้งานเป็นไปได้อย่างปลอดภัย เพราะเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง มักจะถูกตากฝน ตากแดด ตากลม ต่างๆ มากมายที่บางครั้งมีการดูแลที่ดี ก็ยังอาจจะก่อให้เกิดการชำรุด เช่น ที่จับยึดตัวเครื่อง หรือแม้แต่ที่ล็อกน๊อตต่างๆ ที่อยู่ส่วนเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง  การดูแลเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งไม่จำเป็นต้องมั่นดูแลมาก เพราะสามารถรับต่อสภาพอากาศและความทนทานที่ใช้งานได้ยาวนานและคุ้มค่ามากที่สุด เพียงมีน้ำมันหล่อลื่นก็สามารถดูแลได้ หากมีเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเยอะก็ใช้น้ำมันหล่อลื่นในการช่วยดูแลเรื่องเฟืองเพื่อให้เกิดความไม่ฟืดและไม่ก่อให้เกิดสนิมที่มักจะมีการชำรุดหักได้ ถ้าหากมีไขควงหรือประแจที่ใช้ในการขัดหัวน๊อตต่างๆ ก็ให้ทำการขันเช็คอาการว่ามีการลวมหรือไม่ เพื่อจะได้มีความพร้อมในการใช้งานมากขึ้น ด้วยเครื่องมืออันน้อยนิดก็สามารถดูแลเครื่องออกกำลังกายแจ้งจำนวนมากๆ และขนาดต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

Tuesday, July 8, 2014

บาร์โหนบริหารกล้ามเนื้อ

บาร์โหนบริหารกล้ามเนื้อ เพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อแขน ไหล่และแผ่นหลังทำให้หัวใจแข็งแรง และช่วยเพิ่มความสูง สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ บาร์โหนนี้ออกแบบได้อย่างแข็งแรง ทนทาน โดยใช้โครงสร้างเป็นเหล็กกัลวาไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว และที่จับขนาด 1.2 นิ้ว จึงมั่นใจได้ในความแข็งแรง
ประโยชน์ของการเล่นบาร์โหน อันดับแรกคือได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่ายๆ
-ทำให้แขนแข็งแรง เพราะเวลาเล่นจะให้แรงจากแขนเพื่อดึงตัวขึ้นไป
- ทำให้กล้ามเนื้ออกและกล้ามเนื้อหลัง แข็งแรง

-การโหนบาร์ช่วยให้ตัวสูงขึ้น ไม่ว่าจะเล่นโหนบาร์ด้วยวิธีใด แกว่งตัวเหนือบาร์ หรือโหนแล้วห้อยตัว หากเล่นบ่อยๆ ก็จะช่วยเพิ่มความสูงได้
สนใจสินค้า ติดต่อ Tel:086-750-7142
LINE ID :seksakn