ผลิต-จำหน่ายเครื่องออกำลังกายกลางแจ้ง เครื่องเล่นสนาม

Monday, August 11, 2014

สร้างความปลอดภัยในสนามเด็กเล่น


               หากในการเล่นสนามเด็กเล่นแล้วมีความไม่ปลอดภัยต่อการเล่นในสนามเด็กเล่นก็อาจจะส่งผลกระทบไปต่อเด็กๆ ได้ที่ได้เล่นอยู่ โดยในแต่ละปีจะเห็นได้ว่าเด็กได้รับอุบัติเหตุจากเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นอย่างมากมาย ซึ่งทั้งนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุส่วน ต่างๆ ของร่างกายโดยมากจะเห็นได้ว่า กระดูกหัก หรือข้อเคลื่อนได้ ซึ่งจะพบได้ว่าช่วงเวลาที่เด็กๆ เกิดอันตรายอุบัติเหตุก็คือช่วงเวลากลางวัน เราจึงควรจะสร้างปัจจัยต่างๆ ที่ลดอุบัติเหตุจากเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นได้ โดยส่วนใหญ่จะเกิดอุบัติเหตุจากสิ่งต่างๆ เช่น
-             ความสูงของเครื่องเล่นสนาม ที่มีความสูงเกินไปถึง 1.5 เมตรก็จะเกิดอันตรายที่รุนแรงได้
-             พื้นที่รองรับเครื่องเล่น ควรจะมีการป้องกันรอบๆ เพื่อป้องกันอันตรายจากเด็กๆ ที่ตกลงไปให้ลดการบาดเจ็บได้ เช่นอาจจะปูพื้นด้วยฟาง ทราย หรือฟูกที่มีความหนาอย่างน้อยๆ 1.5 นิ้ว

            
   ด้วยการที่จะเกิดอันตรายต่อเด็กๆ เราจำเป็นจะต้องมีการระมัดระวังเรื่องการป้องกันให้มากขึ้นในสนามเด็กเล่นอาจจะต้องมีการดูแลในส่วนเครื่องเล่นให้ละเอียดมากขึ้น
·       ควรจะมีการตั้งระยะการดูแลเด็กที่อยู่ในสนามเด็กเล่นไม่ควรทิ้งให้อยู่ในสนามเด็กเล่นนานเกินไป เพราะผู้ใหญ่อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงจำเป็นจะต้องอยู่ใกล้ๆ ชิดในสนามเด็กเล่น
·       เลือกชนิดของเล่นที่อยู่ในสนามเด็กเล่นที่ไม่มีอันตรายมาก เพื่อให้ลดความเสี่ยงต่อเครื่องเล่นนั้นลง
·       ให้ผู้ใหญ่ลองดูว่าเครื่องเล่นนั้นๆ รอบๆ มีสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายได้หรือไม่ เพราะว่าอาจจะมีพวกขวดแก้ว ก้อนหินใหญ่ๆ หรือกระป๋องต่างๆ ที่จะทำให้เกิดอันตรายได้
·       บันไดที่ปีน หรือบันไดโค้ง ควรจะมีการเช็คดูว่าแข็งแรงดีหรือไม่ เพราะราวจับจะต้องมีความพอดีกับมือเด็ก และปัญหาเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆ มากที่สุด
·       ต่อมาชิงช้า ควรจะมีการแยกออกจากเครื่องเล่นบริเวณใกล้เคียงไว้ก่อน  ที่นั่งควรเป็นเบาะนุ่มๆ และจะต้องห่างจากด้านข้างชิงช้าด้วยกัน ราวๆ 25 นิ้วและห่างจากเสาอีก 30 นิ้ว เพื่อให้การแกว่งของชิงช้ามีระดับที่กำลังดี
·       ม้าหมุนก็เป็นเครื่องเล่นที่จะต้องมีการยึดจับที่ดีพอ และมีความแข็งแรงเพื่อให้เด็กที่เล่นนั้น จับได้มั่นคงและที่จะต้องป้องกันเลยคือจะต้องมีตัวหน่วงการหมุนเพื่อไม่ให้หมุนเร็วเกินไป ควรจะมีการหมุนในระดับที่เด็กไม่เกิดอันตราย

               ด้วยการที่เราจะต้องป้องกันให้เกิดผลมากที่สุด ผู้ใหญ่ที่ดูแลควรจะทำการบำรุงรักษาเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นทุกๆ รอบการดูแลและพยายามดูแลให้ของเล่นอยู่ในสภาพเดิม หรือดีขึ้น เพื่อจะได้ป้องกันเพิ่มขึ้นในอีกระดับ